Gündem

Konya Ovası için Meclis Araştırması istemi

Bir grup Konya milletvekili Konya ovasında rekoltenin düşmesi, sulak alanlarda suların çekilmesinin bir felaketin habercisi olduğunu belirterek, konunun Meclis tarafından araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Konya milletvekillerinin Konya Havzası'nın tarımsal ve ekonomik anlamda Türkiye'nin önemli üretim bölgelerinden biri olduğunu dile getirdiği önergede, "Türkiye'nin tahıl üretiminin yüzde 10'u, baklagillerden elde edilen toplam gelirin yüzde 6.2'si ve endüstriyel mahsullerden elde edilen gelirin de yüzde 8.5'u Konya'dan sağlanmaktadır. Ancak son yıllarda kontrolsüz su kullanımı ve yeni tarım alanlarının açılması sonucunda, havzadaki sulak alanlar üzerinde ciddi bir tehlike oluşmuştur. Doğal bir felaket riski söz konusudur. Buğday üretiminde yüzde 15 seviyesinde azalma vardır. Konya kent merkezi kuraklıktan etkilenir hale gelmiştir.

Konya ovası ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının seviyelerinde büyük düşmeler vardır. Akşehir Gölü'nün tamamen kuruması, Beyşehir Gölü'nün de su seviyesinin çok büyük ölçüde düşmesi durumu vardır. Bu gelişmelerin sosyal ve ekonomik anlamda büyük tahribatlar yapması kaçınılmazdır. Bu duruma yol açan fiziki etkenlerin araştırılarak, kamu yönetimleri tarafından alınması gereken önlemlerin tespiti ve uygulamaya geçmesini sağlamak ve bu suretle kuraklaşmayla çölleşmenin önlenmesi ve resen görülecek hususların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması için gereğini arz ederiz" denildi.

 

Site Yönetimi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.