Saanen Keçiciliği Projesi

featured

İlçemizde uygulanacak olan Saanen Projesi'nin ayrıntılarının tanıtıldığı verileri sunuyoruz…

SAANEN KEÇİCİLİĞİ PROJESİNİN ÖZETİ:

ALT PROJENİN KONUSU  Saanen Projesi
ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ Konya İli Yalıhüyük İlçesi
PROJENİN TOPLAM YATIRIM TUTARI 175.625 TL
FONDAN TALEP EDİLEN FİNANSMAN 165.000 TL ÖZ KAYNAK 10.625 TL
PROJEYİ UYGULAYACAK BİRİM Yalıhüyük SYDV ve Yalıhüyük Tarım İlçe Müdürlüğü
FAYDA SAHİPLERİ Yoksul 25 çiftçi ailesi
PROJENİN AMACI VE GEREKCESİ Yöremizde yaşayan yoksul aile çiftçilerine verim özellikleri yüksek saanen keçisi vererek refah seviyesini yükseltmek
PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI 9 küçükbaş keçiden 9 adet oğlak ve yıllık  4.050 lt süt 
SÖZ KONUSU SAANEN KEÇİSİNİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ  Alınacak küçükbaş hayvanlar piyasada bulunan en az 3 üreticiden fiyat teklifi alınacak ve en uygun fiyatı veren üreticiden hayvanlar alınacaktır.Fiyat araştırması yapmak amacıyla Çanakkale Saanen Yetiştiricileri Birliğinden firmasında/kuruluşlarından fiyat teklifi alınmıştır.

*PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA AŞAMALARI Proje  4 yıldır
*Çiftçi Seçimi : Haziran 2007
*Çiftçi Eğitimi : Haziran 2007
*Koyunların Dağıtımı : Haziran 2007
*Pazar İmkanı :Elde edilecek ürünler şahıslar tarafından mandıralara ve süt ürünleri olarak pazarda satılarak  değerlendirilecektir. 
*PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ
*GİDERLER
*Sabit Yatırım Giderleri : 165.000 TL
* İşletme Giderleri : 10.625 TL
*Toplam Giderler : 175.625 TL
*GELİRLER
*Kuzu satışından elde edilen gelir : 0 TL
*Süt satışından elde edilen gelir : 101.250 TL
*Toplam gelir : 101.250 TL
*GÖRÜŞLER :Tarım alanlarının kısıtlı ve tarıma elverişsiz olması,çiftçilerin hayvancılığa yönelmesine sebep olmaktadır.İlgili köyde üretilen süt ve ürünlerinin mandıralarca alınması sebebiyle pazar sorunun olmaması ve          çiftçilere gelir sağlaması projenin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

*1- PROJENİN ADI Saanen Projesi

*2. PROJEDEN SORUMLU KİŞİLER/KURULUŞLAR
*2.1. Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Projenin finansmanı,proje ile ilgili ihalenin yapılması,proje bedellerinin ödeme planlarının hazırlanması ve takibi
*2.2. Yalıhüyük Tarım İlçe Müdürlüğü Projenin hazırlanması,uygulanması ve uygulama sonrası takibi

*3. PROJE SÜRESİ
*3.1. Başlama Tarihi : Haziran 2007
*3.2. Bitiş tarihi : Haziran 2011

*4. PROJENİN UYGULAMA YERİ Konya İli Yalıhüyük İlçesi

*5. PROJENİN KONUSU Saanen Projesi

*6. FAYDA SAHİBİ SAYISI 25 Çiftçi ailesi

*7. PROJE HARCAMALARI
*7.1. Sabit Yatırım Giderleri : 165.000 TL
*7.2. İşletme Giderleri : 10.625 TL
*7.3. Toplam Giderler : 175.625 TL

*8. PROJENİN FİNANSMANI

Proje SYDV Finansmanı ve Çiftçi Katkısı ile finanse edilecektir.
*8.1. SYDV Katkısı : 165.000 TL
*8.2. Çiftçi Katkısı(Öz kaynak) : 10.625 TL
*8.3. Toplam Yatırım : 175.625 TL

*9. PROJENİN AMACI

Yalıhüyük İlçesine bağlı  Yalıhüyük İlçesinde uygulanacak bu proje ile  25 aileye, 9 baş keçi ve  1 baş teke olmak üzere,Toplam  225 baş keçi ve 25 baş teke verilecektir.   Böylece hem 25 ailenin geçim sıkıntısından kurtulması sağlanacak, hem de bu yolla  milli ekonomiye katkıları arttırılacaktır. Ayrıca, bu projenin köyden kente göçü kısmen önlemeye yönelik katkısı olacağı inancıyla, Proje ile ilgili faaliyetler  2007 yılında uygulamaya konulacaktır

*10. PROJENİN YÖRE İÇİN FAYDALARI

*Bu proje ile; Yalıhüyük İlçesinde  fakir ve yardıma muhtaç ailelere katkıda bulunup  iş sahibi olmalarını sağlanacak,istihdam ve üretimi arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak Yalıhüyük İlçesinde keçi yetiştiriciliğini yaygınlaştırılıp ve geliştirilip,Üretimin arttırılması suretiyle çiftçilerin refah seviyesini yükseltecek. Projenin uygulanacağı Yalıhüyük İlçesinde kapasitenin arttırılması suretiyle keçi yetiştiriciliğinin diğer köylerde de yaygınlaşmasını sağlanacak. Yeni iş imkanı yaratarak  kırsal kesimde kalmayı özendirip, köyden kente göçü azaltacaktır

*11. PROJENİN TEKNİK DETAYLARI

Çiftçinin elindeki son ürün elde etmek için gerekli olan zaman periyotları, ayrıca sınırlı olan yem  kaynakları ile en rasyonel üretim şeklinin tercihinde çok dikkatli olunması gerekir. Saanen keçilerinin ırk  özellikleri açısından ortalama 4-5 kg süt vermesi, %60 oranındaki ikizlik özellikleriyle ve merayı  değerlendirme performansıyla dikkati çekmektedir. Bu analizler yapıldığında genelde daha kısa zaman  periyotlarında daha az yatırımla daha çok ve yaygın istihdam sağlayarak ayrıca daha ucuza maliyetle  üretildiği görülecektir

PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
*Çiftçi Seçimi : Haziran 2007
*Çiftçi Eğitimi : Haziran 2007
*Keçilerin Dağıtımı : Haziran 2007
*SÖZ KONUSU SAANEN KEÇİLERİNİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ
*Alınacak küçükbaş hayvanlar piyasada bulunan en az  üreticilerden fiyat teklifi alınacak ve en uygun  fiyatı veren üreticiden hayvanlar alınacaktır.Fiyat araştırması yapmak amacıyla Çanakkale Saanen Yetiştiricileri Birliği firmasından/kuruluşlarından fiyat teklifleri alınmıştır. Firmalardan alınan fiyat teklifleri/proforma  faturalar ekte sunulmuştur.

PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ

1. Proje Giderleri :

XII- a-) Sabit Yatırım Giderleri

CİNSİ BİRİMİ MİKTARI BİRİM FİYATI (TL.)   TUTARI(TL.)  

Keçi (Ergin) Ad.    9                 650           5.850
Teke Ad.             1                 750           750              

Toplam  6.600 25 Aile için ;  6.600 X 25 = 165.000 TL Yatırım Sermayesine  ihtiyaç vardır.

XIII- b-) İşletme Giderleri

CİNSİ                      MİKTARI     BİRİM FİYATI (TL.)  TUTARI(TL.) 
Yem                        5 Çuval          21               105  
Fiğ+Yulaf                  100 kg.         0,35             35  
Çayır Otu veya Yonca  500 kg.        0,25             125  
Darı, Arpa                 100 kg.         0,25             25  
Paraziter İlaçlama         10 Baş      1                  7,50  
Aşı Giderleri              10 Baş          1                  7,50  
Veteriner Giderleri        10 Baş       2                   20  
Ağıl Tamiri(Yıllık)        1 Adet         100              100   

Toplam: 425,00 25 aile için ;  425,00 TL X 25 = 10.625,00 TL  İşletme Sermayesine ihtiyaç vardır.

*14. 2. İşletme Gelirleri :  Keçilerin dağıtım tarihinden bir yıl sonra

a-) Oğlak Satışı :  9 Keçiden ortalama 9 Oğlak satışı planlanmıştır. Tahmini Oğlak Fiyatı  150 TL alınırsa. Buna göre; kuzu satışından elde edilecek gelir:  9 X 150 TL= 1.350 TL’dir.

b-) Süt Satışı :  1 Keçiden ortalama olarak yılda  450 kg. süt satışı planlanmıştır.Süt  satış fiyatı tahmini olarak  1,00   alınırsa Buna göre; Süt satışından elde  edilecek gelir :  1,00 TL X 450 kg. X 9 Keçi = 4.050 TL’dir. Bir işletmeden elde edilecek Toplam Gelir : 0 TL + 4.050 TL 4.050 TL’dir. Buna göre; Toplam Proje Geliri :  4.050 TL X 25 = 101.250 TL’dir. Aile başına yıllık gelir  4.050 TL olmak üzere, Projeden elde edilecek Toplam  Gelir 101.250 TL’dir. HER BİR FAYDA SAHİBİ İÇİN

GERİ ÖDEME PLANI

-Birinci yıl :Geri ödemesiz
-İkinci yıl : 3 tane 1 yaşlı çebiç geri alınacak
-Üçüncü yıl : 3 tane 1 yaşlı çebiç geri alınacak
-Dördüncü yıl : 4 tane 1 yaşlı çebiç geri alınacak
-T O P L A M : 6.600 TL 

*15.PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRME

Tarım alanlarının kısıtlı ve tarıma elverişsiz olması,çiftçilerin hayvancılığa yönelmesine sebep olmaktadır.İlgili köyde üretilen süt ve ürünlerinin mandıralarca alınması sebebiyle pazar  sorununun olmaması ve çiftçilere gelir sağlaması projenin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır 

*16. PROJENİN EKLERİ

EK-1: 1 Adet Fiyat Teklif Mektubu(Çanakkale Saanen Yetiştiricileri Birliği)

Teknik Şartname

1.25 m2 kapalı alan
2.Büyükbaş hayvancılıkla uğraşanlar katılamaz.
3.1.yıl ödemesiz 3+3+4 bir yaşlı çebiç yada 1.yıl ödemesiz 2.200+2.200+2.200 geri ödemeli.Elde edilen çebiçler yoksul ailelere dağıtılır.
4.Yeşilkart ve vakıf yardımlarından faydalananlar başvurabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
emoji-5
Emoji
Saanen Keçiciliği Projesi

Bültenimize abone olun, yeni haberleri bildirelim.

Yalıhüyük hakkındaki yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlatın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Yalıhüyük.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!