Gündem

Tarihten bir yaprak: Susuz Köyü

Seydişehir’e 18 km uzaklıkta bulunan Susuz Köyü 1970'li yıllarda, Suğla Gölü'nün yatağını aşarak Susuz Köyü içine kadar uzanmış şeklini ve su altında kalmış tarım alanlarını gösteren bu resim, o günkü doğayı ve yaşamı açık bir şekilde ortaya koyuyor…

  

Edinilen bilgilere göre Anadolu’yu müslümanlaştırmak üzere Anadolu'ya dağılan Alperenlerin neslinden gelen bir kolun, Susuz yaylasındaki eski yerleşim alanına yerleşerek bugünkü Susuz'un oluşmasında rol oynadığı anlatılmaktadır. Bugünkü nüfusu 80 hanede 800 kişinin yasadığı Susuz Köyü, eski yerleşim alanından aşağıya 7 aile inmiş ve onların neslinden bugünkü nesil ve köy nüfusu oluşmuştur.

Seydişehir’in diğer köylerinde olduğu gibi o yıllarda da tarımla uğraşan Susuz köylüleri, Suğla arazisi üzerinde nohut tarımı yaptıkları tarım arazilerinin su altında kalması üzerine de tarlalarını işleyememiş ve köyde fakirlik başgöstermiştir. Susuz'da yaşayan gençler bunun üzerine iş bulmak amacıyla köyden çıkmış ve ekmeklerini gurbette aramışlardır.

Birçok doğa güzelliğini içinde bulunduran Susuz köyü yine sınırları içinde bulunan Susuz yaylası da hem Seydişehir'de oturan insanların hem de yakın çevrede bulunan köy ve kasabalıların uğrak yeri ve dinlencesi durumunda olmaya devam etmektedir. Yine köye 1,5 km uzaklıktaki Güvercin Mağarasının Fransız Yerbilimcileri ve köylülerden alınan bilgilere göre, Tınaz Tepe mağarası ile bağlantılı oldugu söylenmektedir

Şayet bu tabiat harikası mağara ve yaylası turizme kazandırılırsa yörenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, işsizliğin büyük sorun olduğu ülkemizde bir nebze de olsa istihdam alanları yaratacaktır.

Haber: Fatih ATALAY

Site Yönetimi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.