Belediye’den İhale İlanı

featured

Mülkiyeti Belediyemize ait

101 Ada 7 parsel, 107 Ada 8 ve 9 Parsel,

109 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 Parseller

110 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 Parseller

111 Ada 1.2.3.4.5.6.7 parseller

112 Ada 1.2.3.4.5.6.8.9.10 parseller

113 Ada 1.2.9 parseller

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü İhaleye Çıkacaktır.

Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.

KONYA İLİ YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR
MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesinde aşağıda nitelikleri bulunan mülkiyeti Yalıhüyük Belediyesine ait
toplam 43 (kırküç) adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile (Açık Arttırma) ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazların;
Sıra No Adres Ada Parsel Niteliği İmar
Durumu
Yüzölçümü
(m²)
Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Bedeli
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
101 7 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 10:00

2
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
107 8 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 10:05

3
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
107 9 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 10:10

4
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 1 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
499 79.840,00 2.395,20 19.07.2022 10:15

5
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 2 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:20

6
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 3 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:25

7
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 4 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:30

8
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 5 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:35

9
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 6 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.02.2022 10:40

10
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 7 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:45

11
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 8 Arsa İki Kat Tek
Bağımsız 500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:50
Bölüm
Taks:0.30

12
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109
9 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 10:55

13
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
109 10 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
668 106.880,00 3.206,40 19.07.2022 11:00

14
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
1 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
499 69.860,00 2.095,80 19.07.2022 11:05

15
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
2 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 11:10

16
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
3 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500
70.000,00 2.100,00 19.07.2022 11:15

17
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
4 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500
70.000,00 2.100,00 19.07.2022 11:20
18
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
5 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500
70.000,00 2.100,00 19.07.2022 11:25
19
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
6 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500
70.000,00 2.100,00 19.07.2022 11:30
20
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
7 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00
2.100,00 19.07.2022 11:35
21
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
8 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00
2.100,00 19.07.2022 11:40
22
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110
9 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 11:45
23
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110 10 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
557 77.980,00 2.339,40 19.07.2022 11:50
24
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
110 11 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
301 42.140,00 1.264,20 19.07.2022 11:55
25
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
111
1 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
398 63.680,00 1.910,40 19.07.2022 12:00
26
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
11
1
2 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 12:05
27
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
111
3 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
499 79.840,00 2.395,20 19.07.2022 12:10
28
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
111
4 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 12:15
29
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
111
5 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 12:20
30
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
111
6 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,,00 19.07.2022 12:25
31
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
111
7 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 80.000,00 2.400,00 19.07.2022 12:30
32
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
112
1 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
499 69.860,00 2.095,80 19.07.2022 13.30
33
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
112
2 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 13.35
34
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
112
3 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 13:40
35
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
112
4 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 13:45
36
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
112
5 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 13:50
37
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad.
112
6 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 13:55
38
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad
112
8 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 14:00
39
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad
112
9 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
500 70.000,00 2.100,00 19.07.2022 14:05
40
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad
112 10 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
642 89.880,00 2.696,40 19.07.2022 14:10
41
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad
113
1 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
672 107.520,00 3.225,60 19.07.2022 14:15
42
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad
113
2 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30112
499 79.840,00 2.395,20 19.07.2022 14:20
43
Aşağı
Mahalle
Sahil Cad
113 9 Arsa
İki Kat Tek
Bağımsız
Bölüm
Taks:0.30
672 107.520,00 3.225,60 19.07.2022 14:25

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI
Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın
muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile
yatırmak zorundadır.
İştirakçilerin geçici teminat bedelini 18.07.2022 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar Belediyemiz
veznesine yatırmaları ve Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya
halinde yine 18.07.2022 Pazartesi günü saat 17.00’e Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
Taşınmazın kesinleşen ihale kararı tebliğ yapıldıktan sonra 7 gün içinde sözleşme yapılması zorunludur.
Sözleşme yapılmaması durumunda geçici teminat gelir kaydedilir. Taşınmazın ihale bedeli, sözleşme
tarihinden itibaren 45 gün içinde %30 Peşin olmak üzere geriye kalan bedeli 12 (oniki) eşit taksit halinde
ödenmek zorunda olup, 45 günlük süresi içinde kredi v.s. işlemlerinin uzayacağını belgelenmesi halinde bu
süreyi en az 45 gün daha uzatma yetkisi Belediye Encümenindedir. İhale bedelinin belirtilen süre içerisinde
ödenmemesi halinde %6’lık kesin teminat gelir kaydedilir ve taşınmaz tekrar ihaleye çıkartılır ve aynı istekli
bir sonraki ihaleye alınmaz.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

a) 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan
Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye
katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı,
sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: a) Başvuru
dilekçesi,
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
d) Geçici Teminat,
e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için).
f) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah
Belgesi (Gerçek kişiler için).
g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,
h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli
vekaletname ve imza örneği,
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve
numarası,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi,
k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya
imza sirküleri,
l) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin
bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
m) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
n) Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)
Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte
satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 18.07.2022 tarihinde Pazartesi
günü saat 17.00’e kadar Yalıhüyük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde,
isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş
(15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde,
üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü
mektupla tebliğ edilir.
İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya
yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER
İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü
vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda
açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 7 gün içerisinde sözleşme
imzalamak ve taşınmazın vergi, resim, harçlar ve ihale bedelini sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde
ödenmek zorundadır.
Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, toplam vergi, resim, harçlar ve ihale bedelini ödemesi halinde
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir. Bu şartnamedeki
zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve
geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.
Kesin Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Satışı yapılan taşınmazların tapu devir ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra
yapılacaktır.
Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü tadilat ve bakım onarım konusunda idareden hiçbir şekilde
talepte bulunulamaz, dairelerde bazı kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu
olmayacaktır.
Yasal mevzuattan dolayı bedel ödendikten sonra devir ve teslim işlemlerinin uzaması halinde alıcı yasal
prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundadır.
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir.
MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre
işlem yapılacaktır.
MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Seydişehir
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR
İhale edilen parsellerin satışında satın alacak vatandaşa birden fazla parsel satılmayacağına en fazla 1
(bir) parsel alabilecektir.
Satışın gerçekleşmesiyle birlikte satın alan vatandaşın %30 peşin olmak şartı ile geriye kalan miktarın 12
ay taksitle ödenme kolaylığı sağlanacaktır.
%30 peşin geriye kalan bedeli 12 (on iki) taksitle parsel satın alan vatandaşlarımızın taksitlerin bitimine
müteakip tapu devri yapılacaktır.
Satılan parsellere yapılacak olan konutların görsel bozukluğa meydan vermemek için tip proje olarak
yapımına izin verilmesine
“Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde
belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim.
Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Taahhüt Eden veya Vekili
İmzası : …………………………………………………..
Adı-Soyadı : …………………………………………………..
Görevi : …………………………………………………..
Yasal Adresi : …………………………………………………..
………………………….……………..…………..
Tarih : ……………..
İdare Yalıhüyük Belediye Başkanlığı Adına:

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
emoji-5
Emoji
Belediye’den İhale İlanı

Bültenimize abone olun, yeni haberleri bildirelim.

Yalıhüyük hakkındaki yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlatın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Yalıhüyük.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!