Fatih ATALAY

Ramazan Geldi Hoş Geldi

Cenab-ı Hakk’ın  Af ve mağfiretiyle, feyiz ve bereketiyle tezyin ettiği, her türlü yardımlaşma ve dayanışmanın duygularının geliştiği, toplum üzerinde etkilerinin görülmeye başladığı, üç aylar zincirinin incisi, sevgili peygamberimizin ifadesiyle; “başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş” olan Ramazan ayına ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu bir kez daha hep beraber yaşıyoruz.

Ramazan-ı Şerif’in en önemli özelliklerinden biri de; mü’minler arasında huzur ve güvenin sağlanması, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının gelişmesidir. Yüce dinimiz İslam, toplumu oluşturan fertleri bir bütün olarak ele almış ve insanlar arasında huzur ve güvenin temini için yardımlaşmaya, dayanışmaya büyük önem vermiştir. Bu sebeple toplumda huzurun, barışın, sağlanması, birlik ve beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin oluşmasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın çok büyük önemi vardır. Kur’an-ı Kerimi de Cenab-ı Hak: “…iyilik etmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın; günah işlemek ve haddi aşmakta yardımlaşmayın..” ( Maide Süresi 2.Ayet) Buyurmakta müminleri yardımlaşma konusunda uyarmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’de : “Müminler birbirini sevmekte ve birbirine merhamet etmekte, bir bedenin uzuvları gibidirler. Bedenin herhangi bir uzuv rahatsız olursa, diğer bütün uzuvları da rahatsız olur.” Buyurmaktadır.

Bu mübarek ay içerisinde ayet ve hadislerle örneklediğimiz bu mağfiret ayının feyzini anlamak, kırgınlıkların giderilmesi yoksulların gözetilmesi noktasında umarım bir ışık tutar.

Dünya Malının dünyada kalacağını asıl bize lazım gelen manevi gereksinimlerin kazanılmasında ibadet ve insan ilişkilerinin önemini daha iyi anlayarak husumetleri ve görüş ayrılıklarını bir kenara koymak suretiyle on bir ayın sultanı olan bu mübarek ayın güzelliğini hep birlikte paylaşmak ve yaşamak en önemli kazanım olsa gerek.

Bu münasebetle Tüm İslam âleminin Ülkemizin ve Yalıhüyük Halkının Ramazan ı Şeriflerini kutlar saygılar sunarım.

Fatih ATALAY

Fatih Atalay
İletişim: 0532-698 45 86

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.