Yusuf Çakıcı Köse Yazilari

Başörtüsü -3.Bölüm-

Rahman olan, Rahim olan, Kahhar olan, Alim olan, Hafıd olan, Müzil olan, Hakem olan, Habir olan Basir olan, Yüce Allah’ın isimleriyle 3.bölüme başlayalım inşallah…

Ders verenler bilirler kimin neresiyle dinlediğini. Değil mi dostlar!…“Dini dinin dostlarından değil de, dinin mahkum ve mahrum edildiği dönemleri okumuşsunuz eski kitaplarda… Kurtuluş yokmu vardır İlacı ise şu: “İmamlar ve öğretmenler dirilirse, bu ülke dirilir. Yoksa Dinsizliğe karşı, teröre karşı olan Hz.Kur’an-ı alet eden neidüğü belirsizler çoğalır, gider.

3)- Sahih-i Müslim'de Ebu Hüreyre (r.a.) tarafından bir rivayette Peygamberimiz, giyin-diği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların cehennemlik olduklarını, cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler.

4)- Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder: Abdurrahman'ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Aişe'nin huzu-runa girdi. Hz.Aişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı.Buyurmuşlardır.(Buharı)

Bunlar olmaz diyenler olursa diyenlere sormalıyız. Peki, Kur'an'da olup ta biçimi Hz. Peygamber (sav)’ce belirlenen hiçbir hüküm yokmudur? Vardır. Örneğin: Cuma namazı,namaz vakitleri ve sayısı, haccın rükünleri gibi…Halbuki bütün yeryüzü ve bütün canlılar, zamanlar, Allah (cc)'ındır. Peki oruç Ramazanda ayında değilde Muharrem ayında olsaydı o zaman Muhar-rem ayı kıymetli olmazmıydı? Elbetteki olurdu. Veya Eğer cuma gününde cuma namazı olma-saydı, cumanın diğeri olurmuydu? Öyleyse Mümin ve Müslüman kadınında Örtünmesi Kur’ an’ın birer emri olup, ancak daha değişik şekillerle (1.bölümde örtü şekillerini açıkladık) sünnet ile sabit olmuştur. Unutmayalım ki: Kur'an bizden devamlı müslüman olmayı istemektedir. Yoksa belli günlerde, belli zamanlarda, belli mekanlarda, belli yaşlarda mümin veya müslüman olmayı, farzı kifaye olan Kocatepe camiinde tanıyıp tanımadığı herkesin cenaze namazına alay edercesine, mütedeyyin insanların arasına girerek 4×4 Müslüman gibi görünmeyi istemiyor. Hatalara gark olanlar UNUTMAYIN Kİ: CENNETİN bedeli devamlı müminlik ve Müslüman-lıktan geçer. Yüce Allah (cc) Furkan’nın da “…Bu nedenle Elçi size ondan ne kadar verirse gönülden kabul edin ve size vermediği şeyi istemekten kaçının ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun çünkü Allah misillemesinde çetindir.(Kur’an Mesajı Meal Tefsir Muhammed ESED c.3.s.1130 Haşr 39/7) bu bizim için yani gerçek manada “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu” “Ben şahadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur ve yine ben şahadet ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür.” Dilinin söyle-diğini kalbi ile tasdikiyle yaşayanlar için bir imani mana ifade eder.Sormazlarmı o adamlara kıldığınız Vitir namazının kunut’unda okuduğunuz  “….neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.”“…Ya Rab!Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelenide bırakırız, terk ederiz onu sevmeyiz.” İncilerini nasıl okuyorsunuz… Gerçi namazlarında bile şüphe var da…Çünkü gerçek namaz insanları kötü lüklerden fuhşu yattan muhafaza eder…

Ey cahiller habire Kur’an’da başörtüsü yok diye nara atmamalısınız. Allah ve Resulü kadın ve erkeğin belli yerlerinin örtülmelerini emretmiş ve istemiştir.Dolayısıyla baş ve saç da örtülmesi gereken yerler içindedir, bu emirler de bağlayıcı olduğuna göre örtünmek Burka veya burku, Bütün yüzü örten elbise. Nikab: Bütün yüzü örtmeyip iki gözden birini açarak bağlanan başörtüsü. Lifâm: Her iki gözü de burun üstünden itibaren açık bırakan başörtüsü. Lisâm: Burun açıkta kalacak şekilde ağız üstünden örtülen örtü.Hımar veya humur:Yüz hariç başın ve boynun tamamını örten ve Kur'an'da emredilen örtü. Nasîf: Hımar'ın daha büyüğü, Anadolu’daki atkıya benzer başörtüsü. Mikne'a: Nasif'ten daha büyük olup bel altına kadar uzanan başörtüsü.Cilbab: Yüz hariç baştan ayağa her tarafı örten örtüdür.Tesettür : Kadınların örtünmesi kullanması gereklidir, farzdır, dinin vazgeçilmez bir isteğidir.Ayetlerde ve aynı üslup içinde hükme bağlanmıştır.“ Kadının eli ve yüzü müstesna olmak üzere bedeni ve saçının avret olduğunda fıkıh âlimleri ittifak etmişlerdir. (Riyazussalihin)

Toplumumuza şekil veren yön veren cazip hale getiren  bir bakıma kadındır.Çünkü kadın bir eş olarak erkeğini ve bir anne olarak da çocuğunu etkileme, onlara örnek olma imkânına sahiptir. Kadın açık saçık giyinip, boyalanıp-cilalanıp, fiziki güzelliğini sergilemek üzere cad-delere sokaklara başkalarının görüpte bir OOOFF OF çektirmesi için çıktığı zaman hem kendi-si hem de başkalarını büyük bir günaha sevk etmektedir. Çünkü Kur’an’ın emri olan tesettüre (Bir fıkıh terimi olarak tesettür, erkek veya kadının şer'an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir.)riayet etmediği için vücudunu teşhir ettiğinde ister istemez karşı cinsin haram bakış-larını üzerine celb edecektir. Dinimizin korumayı emrettiği beş şeyden bir olan nesebin korun-ması sağlanamayacak ve bozuk nesiller yetişecektir. Ayrıca zina, içki kumar gibi kötü ahlâkları da beraberinde getirecektir. Böyle bir hanım efendinin açık saçık giyinerek gezdiğinde onun babası, ağabeyleri-kardeşleri veya beyi fiziki güzelliğinin başkalarıyla paylaşıyor demektir. Halbuki örtü, iffetin sembolü ve saygınlık alâmetidir. Zira Allah (cc)'ın emirlerinin hiç birisini bir diğerinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü islam’ın CÜZ’ünü terk etmek, KÜLLÜ’ nü terk etmektir. Bakınız bir Fransız Osmanlı döneminde Türkiye’ye turist olarak gelip 3 ay kal-dıktan sonra ülkesine döndüğünde şunları anlatır. Ben Türkiye’de olduğum süre zarfında vücu-dunu seyrettiren kadını görmedim. O günlere ne kadar ihtiyacımız vardır. İslamın emri gereği giyinmeyen kadın ben müslümanca bir kıyafet içindeyim diyemez. Müslüman kadının başını örtmemesi Dinimize, Tarihimize, ırkımıza, geleneklerinize, örfümüze aykırıdır. O halde dostlar;  dinimizin bu emrini yerine getirmeye çalışalım. Alaylı bakışlara, alçaltıcı sözlere kulak asmaya-lım. Bu dünyada bizi hor, hakir, görenlerin ahirette ne elim bir duruma düşeceklerini göreceğiz İNŞAALLAH. Çünkü Allah (cc) alîmdir, âdildir. Yapılan haksızlıkları asla cezasız bırakmaz. Kendisine inananları ise, mahzun bırakmayacaktır.Bakınız müjdeye;Örtünmenin ahiret hayatın-da da söz konusu olacağı, iman edip güzel amel işleyenlerin ecri arasında olduğunu belirtmiştir. Sizlere zahmet kalkın güzel bir abdest alıp elinize bir Kur’an Mealı alın kendiniz Kehf Suresi-nin 31. Ayetini, Hac Suresinin 23. Ayetin, İnsan Suresinin 21.Ayetlerini kuyunuz lütfen… Hz. Aişe ilk baş örtüşü uygulamasını şöyle anlatır: Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin, onlar; Başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar… Nur Süresi 24/31 ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar… Ertesi sabah, Hz. Peygamber (sav)’in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı." (Buharı)

Demek ki giyinmek insanın soyunmak ise Kur’anda başörtüsü yok demek insanlığını Hikmetini, İffetini, Aklını ve Adaletini kaybetmiş basit ve iskeletten başka bir şey olmayan zavallı insanlardır. Çünkü tesettüre riayet ederek giyinmek insan işi, soyunmak hayvan işidir. Hayvana giyinmek yakışmadığı gibi, insana da soyunmak yakışmaz. Dolayısıyla Kur’anda örtü emri yok demek de ben müslümanım, bende şahadet giriyorum, anam babam hacıdır, hocadır diyenin işi de değildir. Kendisi inanmaya bilir, kabul etmeye bilir yarın hesabını vermek için yatlarıyla, katlarıyla birlikte hesap vermeye gideceklerdir.Hesap soracaklardan biride ben olaca-ğım, Başörtüsü canımızdır, insan cansız yaşayamayacağı gibi bizde başörtüsüz yaşayamayız diyenlerle birlikte… GÖNLÜNÜZ GÜL, EVİNİZ GÜLŞEN OLSUN derken caddelerimiz sokaklarımız Rabbimin Rahmetine nail olmuş BAŞÖRTÜLÜLERLE dolsun. Haftaya buluşmak üzere hoşça kalın dostça kalalım…

Yusuf ÇAKICI – Yalıhüyük/KONYA

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.